budowa plany komunikacji pr

BUDOWA PLANU KOMUNIKACJI PUBLIC RELATIONS

Budowa planu komunikacji public relations wymaga określenia zarówno harmonogramu czasowego jak i opracowania merytorycznego przekazu poszczególnych komunikatów.
Należy pamiętać, że kształt komunikacji jest tzw. wierzchołkiem góry lodowej, której podstawę stanowi całość aktywności marki, na których opierają się przygotowywane komunikaty prasowe. Ważna jest więc spójność działań zarówno w obrębie sieci handlowej, ekspozycji, produktu, kolekcji, trendów, promocji i kampanii.
Przewagą ONLY BRAND w tym zakresie jest wielopłaszczyznowość podejścia do komunikacji PR-owej. Budujemy więc nie tylko harmonogram komunikacji dla marki, czy piszemy notatki prasowe, ale określamy i tworzymy podstawy tej komunikacji, kreujemy całe mapy działań, czyli obszary na których komunikacja z rynkiem ma się opierać. W zakresie PR-owym możemy pełnić rolę konsultanta, ale posiadamy też kwalifikacje, umiejętności i kontakty, aby ten proces skutecznie zrealizować.