strategia marki

STRATEGIA MARKI

trategia marki budowana jest na podstawie odpowiedzi na zadane sobie pytanie: jakie cele stawiane są przed marką i co trzeba zrobić, aby je osiągnąć. To więc zestaw średnio- i długookresowych zasad i wytycznych postępowania, które wyznaczają ramy dla dalszych działań marketingowych. Strategia marketingowa marki odzieżowej zawiera w pierwszej kolejności przede wszystkim określenie jej flagowego wizerunku, jakim będzie się posługiwać na rynku tj. zdjęć reprezentujących markę, osób ze świata marki, stylu życia i charakterystyki jej docelowych odbiorców. W branży odzieży i obuwia strategia powinna być w dużym stopniu zwizualizowana i przedstawiona za pomocą dużej ilości zdjęć. Preferujemy jasne i przejrzyste komunikaty łatwo identyfikowalne dla pracowników całej firmy. W dalszej kolejności określamy cały zespół charakterystycznych cech, działań i komunikatów, a więc punktów styczności marki z klientem, w poszczególnych obszarach jej obecności.
 
Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej wraz z przygotowaniem spójnej strategii marketingowej przyczyni się do stworzenia jednolitego, świadomego i wyróżniającego wizerunku marki i będzie budowało pozytywne relacje ze jej odbiorcami.