kreacja wizerunku marki

KREACJA WIZERUNKU MARKI

CEL
Opracowanie jednolitego spisu elementów graficznych reprezentujących markę ma na celu jej wyróżnienie, odświeżenie, uspójnienie i usystematyzowanie tak, aby była rozpoznawalna i wyrazista przez docelowych klientów na rynku. To cała grupa ściśle określonych i zespolonych wzorców, które mają za zadanie stworzenie pozytywnych opinii o marce. Identyfikacja wizualna jest podstawowym elementem budowania tożsamości firmy i ściśle wiąże się z jej strategią marketingową.

ZAKRES
KONCEPCJA IDENTYFIKACJI MARKI, poprzez którą jest ona postrzegana i odbierana przez klientów zawiera m.in.: logo marki lub firmy, jego kolorystykę, symbole czy kształty (księga identyfikacji). W dalszych krokach przystępujemy do kolejnych elementów wizerunkowych: szyldów, oznaczeń, toreb reklamowych i opakowań itd. Wizerunek marki to również zdjęcia z sesji zdjęciowych oraz packshoty, strona internetowa, całość działań w kanałach komunikacji marki, oraz system oznaczeń w sieci handlowej. Usługi te opisane są bardziej szczegółowo w kolejnych punktach oferty. Zakres kreacji wizerunku omawiany jest szczegółowo na spotkaniu z Klientem.